Styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse

 

Gunnar Turesson ordförande

Medlevägen 131

gunnar.turesson@medle.se

 

Gunilla Marklund Kassör

Uppfinnarvägen 16, lgh 1403 Skellefteå

gunilla@medle.se

 

Pernilla Hall (ansvarig hyra av byastugan)

Medlevägen 123

pernilla@medle.se

 

Karina Persson

Medlevägen 79

karina@medle.se

 

Roland Söderström

Medlevägen 184

roland@medle.se

 

Åsa Karlsson

Medlevägen 151

asa@medle.se