Styrelsen

Hembygdsföreningens styrelse


Gunnar Turesson ordförande

Medlevägen  131

gunnar.turesson@medle.se


Gunilla Marklund Kassör

Uppfinnarvägen 16, lgh  1403 Skellefteå

gunilla@medle.se


Helena Wikman

Medlevägen  161

helena@medle.se


Karina  Persson

Medlevägen  79

karina@medle.se


Roland Söderström

Medlevägen 184

roland@medle.se


Åsa Karlsson

Medlevägen  151

asa@medle.se