Mera Hus

Bilder från Medle - fotograf Harry Hjelm